Kontakt

Programy i projekty

Nowa rowerowa trasa połączy dwa państwa

Logo CBCycleProjekt "CBСycle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Głównym celem programu jest wspieranie współpracy transgranicznej w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Jest współfinansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską.

Trzyletni projekt przyczyni się do promocji kultury lokalnej, zachowania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego. Jego ideą jest poprawa atrakcyjności i konkurencyjności obwodu kaliningradzkiego i regionów Polski północno-wschodniej dzięki zintegrowanym i połączonym z siecią EuroVelo trasom rowerowym.

Beneficjentem wiodącym tego projektu jest Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego. Partnerami są: administracja gminy miejskiej Swietłogorsk, administracja gminy miejskiej  Pionierskij, administracja gminy miejskiej Zielenogradsk, województwo warmińsko-mazurskie, Europejska Fundacja Ochrony Zabytków oraz państwowa instytucja publiczna obwodu kaliningradzkiego “Administracja obiektów drogowych obwodu kaliningradzkiego".

Całkowity budżet projektu “CBСycle: transgraniczne trasy rowerowe dla Promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" wynosi 4, 5 mln euro. Wkład finansowy Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w koszty projektu wyniesie blisko 4, 1 mln euro, natomiast partnerzy projektu zapewnią współfinansowanie  w łącznej kwocie prawie 454 tys. euro.

Projekt zakłada budowę nowej trasy rowerowej w strefie przybrzeżnej obwodu kaliningradzkiego. Długość ścieżki rowerowej łączącej Zielenogradsk z osadą Primorje gminy miejskiej Swietłogorsk wyniesie 33,94 km. Ponadto zostanie opracowany i wydany w języku  angielskim, polskim i rosyjskim schemat i katalog tras rowerowych o znaczeniu transgranicznym zlokalizowanych w obwodzie kaliningradzkim i północno-wschodniej Polsce o łącznym nakładzie 7 tys. egzemplarzy. W rezultacie ponad 80 obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego zostanie włączonych w jednolite transgraniczne szlaki turystyczne.

Zorganizowane zostaną również trzy wyjazdy studyjne dla profesjonalistów zaangażowanych w rozwój infrastruktury rowerowej i turystyki. Jeden z nich oparty  będzie na doświadczeniach związanych z budową  i promocją szlaku rowerowego GreenVelo w województwie warmińsko-mazurskim, natomiast dwa pozostałe będą poświęcone powstającej w ramach projektu trasie rowerowej w obwodzie kaliningradzkim, a także innym obszarom regionu wykazującym potencjał dla rozwoju turystyki rowerowej.

W perspektywie długotermonowej projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury, zachowania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszarów przygranicznych, promocji turystyki przyjaznej środowisku oraz wzmocnieniu współpracy transgranicznej.

Koordynator projektu: Denis Mironyuk - kierownik Departamentu Perspektywicznego Rozwoju Ministerstwa Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego. 236021, Rosja, Kaliningrad, D. Donskogo, 7a. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +7 (4012) 60 48 05, 60 48 04

Strona internetowa projektu: https://tourism.gov39.ru/proekt-cbcycle

Strona powstała i jest utrzymywana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Za treści w niej zawarte  odpowiedzialne jest Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarzadzajacej  lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.   

Zobacz więcej informacji o partnerach:  
- Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego – www.tourism.gov39.ru
- gmina miejska Swietłogorsk - www.svetlogorsk39.ru
- gmina miejska Pionierskij – www.pionersk.gov39.ru
- gmina miejska Zielenogradsk - www.zelenogradsk.com
- Europejska Fundacja Ochrony Zabytków – www.efoz.org.pl
- państwowa instytucja publiczna obwodu kaliningradzkiego „Administracja obiektów drogowych obwodu kaliningradzkiego” – www.dor39.ru

  program pol ros Logo CBCycle


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK