Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W ramach Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z działającą przy Marszałku Województwa Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 1999 roku organizuje Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.

Co roku, odpowiadając na potrzebę wzmacniania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu, przedsięwzięcie koncentruje się wokół innego aspektu życia rodzinnego i społecznego.

2020 ROK:

W 2020 roku Dni Rodziny odbędą się pod hasłem „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”

Konkursy w ramach XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:

1) Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

     REGULAMIN KONKURSU

2) Konkurs literacki

    REGULAMIN KONKURSU

3) Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej

    REGULAMIN KONKURSU

2019 ROK: 

Materiały do pobrania: 

 Konkursy w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny: 

1) Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

2) Konkurs literacki „Kochające się małżeństwo - szczęśliwa rodzina”

3) Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej „Dobre relacje w mojej rodzinie”

 

2018 ROK:  

Konkursy w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny: 

1) Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych": 

2) Konkurs literacki: 

3) Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej: 

Materiały do pobrania: 


2017 ROK: 

Materiały do pobrania: 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK