Kontakt

Sport

Stypendia i nagrody sportowe

Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, uprawiającej dyscyplinę i konkurencję sportową w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, objętą programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Stypendium sportowe województwa warmińsko-mazurskiego można przyznać osobie fizycznej, która w roku poprzedzającym osiągnęła jeden z wyników sportowych: miejsce I-VIII podczas igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych; miejsce I-III podczas mistrzostw świata seniorów, młodzieżowców i juniorów; miejsce I-III podczas mistrzostw Europy seniorów, młodzieżowców i juniorów; miejsce I podczas uniwersjady; miejsce I-III podczas mistrzostw Polski seniorów; miejsce I podczas mistrzostw Polski młodzieżowców i juniorów.

Ponadto na dzień składania wniosku ma miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i reprezentuje województwo warmińsko-mazurskie. Przedstawiła potwierdzenie o reprezentowaniu województwa warmińsko-mazurskiego i uzyskanym wyniku.

Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium są klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem; związek sportowy, właściwy dla danego sportu; kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego opiekun prawny.

 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku: 

- Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe wraz wymaganymi we wniosku dokumentami 
- Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXII/701/17/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Dokumenty do pobrania: 

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe wraz z wymaganymi we wniosku dokumentami
Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Oświadczenie o realizacji programu szkolenia sportowego w okresie pobierania stypendium
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Oświadczenie do celów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego

 

NAGRODY SPORTOWE

Nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom zamieszkałym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które poprzez osiągnięte wyniki sportowe, prowadzone szkolenie zawodników i osiągnięcia w działalności sportowej przyczyniają się do rozwoju sportu w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Nagrodę pieniężną może otrzymać osoba fizyczna uprawiająca dyscyplinę i konkurencję sportową w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, która w ramach współzawodnictwa sportowego osiągnęła jeden z następujących wyników sportowych:

1) zajęła I-VIII miejsce na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych;

2) zajęła I-III miejsce na mistrzostwach świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej;

3) zajęła I – III miejsce na mistrzostwach świata lub Europy w dyscyplinie i konkurencji paraolimpijskiej, igrzysk głuchych;

4) ustanowiła rekord świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej;

5) zajęła I-III miejsce na mistrzostwach świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji nieolimpijskiej;

6) zajęła I-III miejsce w mistrzostwach świata lub Europy młodzieżowców i juniorów, uniwersjadzie w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej;

7) zajęła I-III miejsce w generalnej punktacji pucharu świata lub Europy w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej, paraolimpijskiej, igrzysk głuchych.

Nagrodę pieniężną może otrzymać osoba fizyczna, która osiągnęła inny wybitny wynik sportowy, mający charakter szczególnego wyczynu sportowego.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XL/819/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie, wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim.

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia osobie fizycznej, za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej trenerowi za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK