Kontakt

Projekt „Kooperacja - efektywna i skuteczna”

Rekrutacja "Kooperacja - Efektywna i Skuteczna"

logotypy unijne

„Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, realizujący projekt „Kooperacja – skuteczna i efektywna” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS (POWER 2014-2020), przedstawia harmonogram realizacji działań, zaplanowanych na luty 2019 roku”


Harmonogram wsparcia w projekcie - luty 2019 

......................................................................................................................................................................................................................................

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zamieszcza obowiązujący Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Do pobrania: 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

.........................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, realizujący projekt „Kooperacja – skuteczna i efektywna” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS (POWER 2014-2020), przedstawia harmonogram realizacji działań, zaplanowanych na wrzesień 2018 r.

Przewidziane zostały spotkania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, Powiatowych Grup Decydentów z powiatów kętrzyńskiego, ostródzkiego i piskiego oraz  seminaria dla przedstawicieli lokalnych samorządów z powiatów objętych realizacją projektu. 

Do pobrania: 
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie (wrzesień 2018 r.) 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK