Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Program Warmia i Mazury Dla Dużej Rodziny

 Program  jest  przejawem  starań ze  strony  województwa  warmińsko-mazurskiego na rzecz  wzmocnienia  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej  rodzin  oraz  szeroko  rozumianego rozwoju  dzieci  i  młodzieży  wychowywanej  w  rodzinach  wielodzietnych.

PROGRAM „WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY"

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH Programu Warmia Mazury dla Dużej Rodziny - stan na 19 grudnia 2019 roku   

MATERIAŁY DO POBRANIA:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU: 

ANKIETY:


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK