Kontakt

Programy i projekty

Pieniądze dla gmin na turystykę

Druga edycja konkursu „Łączy nas turystyka” skierowana jest do gmin. Inicjatywę organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych.

Na finansowe wsparcie mogą liczyć zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Do nich można zaliczyć m.in. zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie.

Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel łącznie 185 tys. zł., natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku.

- Pilotażowa inicjatywa, która odbyła się w ubiegłym roku, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gminnych samorządówprzyznaje marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.Na konkurs wpłynęło do nas łącznie 41 wniosków, a finansowe wsparcie trafiło ostatecznie do 13 gmin. W każdym zakątku naszego regionu powstaje z roku na rok użyteczna infrastruktura turystyczna, dzięki której poszczególne miasta i gminy przechodzą swoistą metamorfozę. Z ogólnodostępnej infrastruktury mogą korzystać nie tylko odwiedzający województwo turyści, ale przede wszystkim społeczność lokalna.

Termin zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu został wydłużony z 31 marca do 31 maja. Został również wydłużony termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2020 roku.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu
Wzór wniosku
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej dopuszczającej
Karta oceny merytorycznej punktowej
Aktualizacja wniosku
Wzór umowy
Wzór sprawozdania
Oświadczenie VAT


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK