Kontakt

Środowisko

Nagrody za proekologiczne postawy

Wręczenie nagród im. prof. Janiny Wengris

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył wyróżnienia zwycięzcom ósmej edycji konkursu „Nagrody im. prof. Janiny Wengris”.

Ideą inicjatywy, organizowanej przez samorząd województwa od 2014 roku, jest wspieranie postaw proekologicznych, propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do ochrony i zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody - osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

W ósmej edycji kapituła konkursowa uhonorowała Stanisława Czachorowskiego oraz Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

W spotkaniu uczestniczyła również Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

NAGRODA 2021:

- dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM - jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Biologii i Biotechnologii, w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Jest hydrobiologiem i entomologiem. Od pewnego czasu w kręgu jego badań znalazło się również dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu Warmii i Mazur. Od początku kariery naukowej jest także zaangażowanym propagatorem edukacji ekologicznej szerokich grup społeczeństwa. Wśród jego dokonań można wymienić: publikacje popularnonaukowe z zakresu edukacji ekologicznej; akcje edukacyjne z młodzieżą szkolną i studentami; organizacja pikników naukowych, z obecną na nich tematyką edukacji ekologicznej (Olsztyńskie Dni Nauki, Noc Biologów w Olsztynie); zorganizowanie i kierowanie Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie (1993-1999); współzałożenie Klubu Przyrodników Warmii i Mazur (2001-2004 prezes Klubu).

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich - działa od 30 lat, a przedmiotem jej działalności jest inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska na obszarze działania Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, stymulowanie inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków do zwiększenia ich skuteczności. Do osiągnięć FOWJM należy zaliczyć: wdrożenie programu MASTERPLAN dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; pełnienie od 2003 r. roli Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; utworzenie i prowadzenie Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, którego głównym celem jest prowadzenie i wspieranie w obszarach działania Fundacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej; organizacja „Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Elektromobilności”.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK