Kontakt

Sport i Zdrowie

Podzielono fundusze dla szpitali wojewódzkich

Szpital w Olsztynie

Zarząd województwa zaakceptował dziś wspólny projekt unijny dofinansowujący wojewódzkie placówki medyczne. Jego łączna wartość to 12,1 mln zł.

W partnerskim projekcie „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2“ uczestniczy sześć wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz samorząd województwa jako partner wiodący.

- Od początku do walki z epidemią koronawirusa włączamy nierozdysponowane dotąd środki unijne z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Wspólny projekt naszych jednostek medycznych pozwoli sprawnie zaangażować dofinansowanie europejskie - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Całkowita wartość projektu 12,1 mln zł będzie podzielona pomiędzy partnerów projektu w sposób następujący:
•         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie - 2 830 000 zł,
•         Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu - 2 650 000 zł,
•         Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im prof. dr Stanisława Popowskiego - 3 940 000 zł,
•         Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie - 1 450 000 zł,
•         Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Węgorzewie - 130 000 zł,
•         Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Olsztynie - 1 100 000 zł.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK