Kontakt

Rozwój regionu

Zmiany w RPO WiM na lata 2014-2020

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Po renegocjacjach z Komisją Europejską i uzyskaniu od niej zgody na wprowadzenie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zarząd województwa zdecydował dziś (10 marca) o wprowadzeniu zamian w poszczególnych osiach priorytetowych.

Decyzje polegają na przesunięciu środków między osiami priorytetowymi oraz między działaniami wewnątrz osi. Dotyczą one osi: Regionalny rynek pracy, Włączenie społeczne, Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Efektywność energetyczna, Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz Kultura i dziedzictwo.

- Chodziło o to, żeby przesunąć środki z działań, na które nie ma w regionie aż tak dużego zapotrzebowania na te, których najbardziej oczekują mieszkańcy mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – To pozwoli nam wykorzystać unijne pieniądze z jak największą korzyścią dla regionu.

Dzisiejsze decyzje zamykają proces reprogramowania i pozwalają na ogłoszenie nowych konkursów oraz uruchomienie list rezerwowych.
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK