Kontakt

Rozwój regionu

Podsumowaliśmy wdrażanie RPO WiM 2014-2020 w mijającym roku

Konferencja w Olsztynie

Konferencję otworzył Miron Sycz, wicemarszałek województwa, który mówił o aktualnym stanie wdrażania (dane z 15 listopada 2019 r.) – samorząd województwa podpisał już ponad 3 400 umów z beneficjentami o wartości dofinansowania wynoszącej prawie 5,4 miliarda zł.

Poziom kontraktacji wynosi obecnie 72,6% budżetu Programu, a poziom kontraktacji ponad 85% osiągnięto w 4 osiach: oś II – Kadry dla gospodarki, oś VIII –  Obszary wymagające rewitalizacji, oś III – Cyfrowy region, oś VI – Kultura i  dziedzictwo.

Na sali gościło prawie 200 osób z różnych środowisk – byli to samorządowcy, przedstawiciele jst, pracownicy oświaty, pomocy społecznej i służby zdrowia, przedsiębiorcy, którzy wysłuchali podsumowań dotyczących wdrażania programu w mijającym roku oraz dowiedzieli się, jakie są perspektywy na bliższą i dalszą przyszłość; w tym również kolejną perspektywę – mówiła o tym Lidia Wójtowicz, dyrektor departamentu Polityki Regionalnej UMWWM.

Konferencja miała charakter filmowy – uczestnicy obejrzeli minireportaże ukazujące, jak pieniądze z RPO WiM 2014–2020 zmieniają życie pojedynczego człowieka, stowarzyszenia, instytucji; i jakie to daje im możliwości rozwoju. Na sali byli także bohaterowie filmów lub przedstawiciele instytucji, z których byli bohaterowie. Następnie o tym, dlaczego warto realizować projekty unijne wypowiadał się jeden z bohaterów filmu – Kamil Purłan, prezes Fundacji Projekt Arche.

Trenerka biznesu, Katarzyna Łukowska (dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii) motywowała do działania i opowiadała, jak działać, by odnieść sukces.

Natomiast przedstawiciel strony biznesowej, Arkadiusz Regiec (prezes Beesfund – pierwszej w Polsce platformy finansowania społecznościowego o charakterze udziałowym), dzielił się swoimi doświadczeniami i tym, jaki jest jego scenariusz na udany biznes.

Realizacja RPO WiM 2014-2020 - stan na 15.11.2019


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK