Kontakt

Rozwój regionu

Badania, rozwój, zdrowie – nowe umowy z RPO

Podpisanie umów

Dzięki umowom, które zostały dzisiaj podpisane w siedzibie Urzędu Marszaowskiego w Olsztynie, w najbliższym czasie zmieni się oblicze społeczno-gospodarcze Warmii i Mazur.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na nowoczeną infrastrukturę badawczą, promocję gospodarczą regionu, e-zdrowie, zrównoważony transport miejski Olsztyna i okolic, gospodarkę wodno-ściekową, dziedzictwo kulturowe i infrastrukturę socjalną.

Wartość wszystkich umów to blisko 70 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 50 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wśród beneficjentów znaleźli się m.in Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Stowarzyszenie „KLASTER MEBEL-ELBLĄG“, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, Fundacja Pomocy Społecznej - Nasz Dom Węgorzewo, gminy: Olsztyn, Węgorzewo, Barczewo, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Lubawa, a także szpitale i zakłady opieki zdrowotnej z regionu.

ZOBACZ LISTĘ BENEFICJENTÓW 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK