Kontakt

Rozwój regionu

Podsumowaliśmy wdrażanie RPO WiM 2014-2020 w 2018 roku

Konferencja w Olsztynie

W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Samorząd województwa reprezentował marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Spotkanie dla licznie zgromadzonych gości poprowadził Roman Czejarek, dziennikarz radiowy i telewizyjny.

– Wdrażanie funduszy unijnych to kluczowy element rozwoju Warmii i Mazur – mówił podczas konferencji marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Obecnie ogłosiliśmy już 372 nabory na 9,9 mld złotych i podpisaliśmy ponad 2 tysiące umów na ponad 4,2 mld złotych, co stanowi 57 procent budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Według marszałka nie ma zagrożenia utraty środków dla regiony, a zasada n+3 (ustalony poziom wydatków poniesionych w ramach RPO WiM 2014–2020, który należy przedstawić do refundacji Komisji Europejskiej) została przez samorząd województwa spełniona.

Do korzystania ze środków unijnych zachęcali również: Piotr Cieszewski – mówca motywacyjny, który inspirował do realizacji nawet najambitniejszych celów; Jacek Kosiec – dyrektor Programów Kosmicznych Creotech, opowiadał o firmie, która dzięki unijnemu dofinansowaniu zmieniła się w przedsiębiorstwo produkujące części do maszyn kosmicznych; Jacek Gralczyk – specjalista od ekonomii społecznej, pokazywał, jak dzięki RPO zmienia się życie jednostek; Monika Szczygielska – ekspert od dostępności dla osób z niepełnosprawnościami szkoleń i usług multimedialnych; podzieliła się wiedzą, jak dostępnie komunikować o środkach unijnych.

Nie zabrakło również debaty o Polityce Spójności 2020+, w której udział wzięli eksperci i przedstawiciele beneficjentów RPO WiM 2014–2020. O przyszłości funduszy unijnych w kontekście Polski oraz Warmii i Mazur dyskutowali – Jacek Gralczyk (specjalista ekonomii społecznej), Sebastian Jan Jestadt (beneficjent RPO WiM, SPARK Control), Jacek Kosiec (dyrektor Programów Kosmicznych CREOTECH), Anna Modzelewska (przedstawiciel Komisji Europejskiej), Lidia Wójtowicz (dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej) oraz Piotr Zygadło (dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK