Kontakt

Rozwój regionu

Bezpłatne szkolenia na temat RPO

Ilustracja do tekstu

Warsztaty skierowane do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego potrwają 8 i 9 maja 2017 roku.


Tematyka szkoleń w pierwszym terminie dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie, drugi dzień to zagadnienia dotyczące wypełniania i rozliczania wniosku o płatność.


Szkolenie poprowadzą specjaliści WFOŚiGW w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Swój udział należy zgłaszać poprzez formularz - inny na każdy dzień spotkania.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 maja 2017 roku. 

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK