Kontakt

Rozwój regionu

Jak wdrażamy instrumenty finansowe w regionie w ramach RPO

Podpisanie umów

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyły się dwa wydarzenia związane z wdrażaniem instrumentów finansowych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwszym z nich było podpisanie umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (zarządzającym środkami przeznaczonymi na instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) a Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, któremu powierzono 10 mln zł przeznaczonych na poręczenia dla MŚP.

Poręczenia to instrument kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, które inwestują w podniesienie swojej konkurencyjności, ale nie mają wystarczających zabezpieczeń, by pozyskać dostęp do kapitału zewnętrznego. Jego celem jest ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia m.in. kredytów lub umów leasingowych. Maksymalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. zł i wygasa po siedmiu latach. Poręczeniem można objąć do 80 % wartości zobowiązania.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oferowane są również pożyczki dla małych i średnich firm, udzielane przez następujące instytucje:
1. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
2. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
3. Działdowska Agencja Rozwoju SA,
4. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta,
5. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi
6. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
7. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Więcej na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4267/instytucja-finansujaca

Z kolei podczas drugiego posiedzenia Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego dyskutowano o stanie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nie zabrakło również rozmów o wynikach postępowania przetargowego na wybór pośredników finansowych instrumentu poręczeniowego (w wyniku którego 10 mln zł trafi wkrótce na rynek) jak również o planowanych zmianach w zasadach wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027. Radzie Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewodniczył Marcin Kuchciński, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK