Kontakt

Polityka społeczna

Nowa inwestycja na Warmii i Mazurach

Uroczyste otwarcie w Lubawie

Z myślą o organizacji wydarzeń społecznych i kulturalnych dla mieszkańców regionu powstało Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej. W uroczystym otwarciu uczestniczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Centrum będzie wykorzystywane m.in. dla potrzeb przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – odbywać się tam będą zajęcia uczące samodzielności i aktywności na rynku pracy, zajęcia skierowane do osób, które zakończyły zawodową pracę, dla uczestników Uniwersytetu III Wieku oraz świetlica środowiskowa.

Znajdzie się również miejsce dla Bractwa Rycerskiego oraz stowarzyszeń czy organizacji, które zajmują się promocją historii Lubawy, biskupów chełmińskich oraz Mikołaja Kopernika.

- Cieszę się, że obiekt doczekał się gruntownej przemiany i zostaje dziś otwarty w nowej formie – mówił podczas uroczystości otwarcia marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Kolejne miasto na Warmii i Mazurach zyskuje obiekt, który będzie spełniał wszystkie najnowocześniejsze standardy. Samorząd województwa wielką wagę przywiązuje do aktywizacji społeczeństwa w całym regionie. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia ze środków unijnych. Dzięki dofinansowaniu udaje się pozytywnie wpływać na kształtowanie społecznego i gospodarczego wizerunku Warmii i Mazur.

Cały teren przewidziany do realizacji projektu jest objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji gminy miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow i jest to największy i najkosztowniejszy projekt spośród wszystkich realizowanych przez polskie miasta zrzeszone w międzynarodowej sieci Cittaslow. Obiekt będzie miał łączną powierzchnię ok. 1600 m kw.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 21 mln zł, z czego ponad 13 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK