Kontakt

Polityka społeczna

Pierwsze spotkanie Powiatowych Grup Refleksyjnych

pierwsze spotkanie powiatowych grup refleksyjnych

W dniach 29-30 września 2018 r. odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Spotkania poprowadzili przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – partnera naukowego projektu, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnikami Powiatowych Grup Refleksyjnych są eksperci z różnych polityk sektorowych z obszarów: pomocy społecznej, oświaty, policji, sądownictwa, rynku pracy, ochrony zdrowia, sportu, turystyki i organizacji pozarządowych, którzy wypracowywali model kooperacji.
Spotkania miały charakter typowo warsztatowy.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK