Kontakt

Obszary wiejskie

Pochwal się projektami realizowanymi w ramach PROW 2014-2020

Ilustracja do tekstu

Konkurs Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ma na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) powstała, by zwiększyć zaangażowanie zainteresowanych stron w rozwój obszarów wiejskich, podnieść jakość programów rozwojów obszarów wiejskich oraz politykę informacyjną, a także wspierać ocenę programów rozwoju obszarów wiejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce funkcjonuje od 2007 roku, a obecnie Beneficjenci drugiej edycji PROW realizowanego w latach 2014-2020 mają szansę na zaprezentowanie swoich inicjatyw, które mogli zrealizować z pomocą funduszy unijnych.

W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:
1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
5. LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe kryteria:
1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
2. Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
3. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu wyżej wymienionych kategorii.
4. Projekty należy zgłaszać poprzez wypełniony formularz, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
5. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.
7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK