Kontakt

Obszary wiejskie

Kolejne środki unijne powędrują na wieś

Podpisanie umów

16 umów na dofinansowanie projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało podpisanych dzisiaj (19 października 2018 roku) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Wsparcie otrzymały projekty z województwa warmińsko-mazurskiego ujęte w działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

- Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach tzw. „Odnowy wsi” przyczyniają się do polepszenia przestrzeni publicznej obszarów wiejskich
i zaspokojenia oczekiwań jej mieszkańców - mówił podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin. - W miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców regionu powstają nowe obiekty turystyczne i rekreacyjne; budowane i przebudowywane są centra miejscowości w tym chodniki, parkingi, place zabaw. Powstają nowe świetlice i domu kultury, a liczne obiekty zabytkowe są odnawiane i restaurowane.

O pieniądze ubiegać się mogły gminy oraz instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego.

Umowy dotyczą inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowania przestrzeni publicznej oraz ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 5,3 mln zł.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz członek zarządu – Sylwia Jaskulska.

Lista dofiansowanych przedsięwzięć 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK