Kontakt

Archiwalne sesje sejmiku

XXIII sejmiku województwa – 27 stycznia 2021 roku (VI kadencja)

27 stycznia 2021 roku odbyła się XXIII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w trybie online.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. otwarcie sesji,
2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok - referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
4. sprawy różne,
5. zamknięcie sesji.

Imienny wykaz głosowań

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK