Kontakt

Programy wspólnotowe

Program Europa dla Obywateli 2014-2020

Europa dla Obywateli 2014-2020 to kontynuacja realizowanego pod tą samą nazwą programu w perspektywie finansowej 2007-2013. Program wspiera budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie integracji europejskiej.

W programie na lata 2014-2020 większy nacisk zostanie położony na współpracę Komisji Europejskiej z instytucjami zarządzającymi innymi programami unijnym, w tym zwiększenie koordynacji tworzonego prawa, aby stawało się ono bardziej przyjazne obywatelowi. Budżet programu to 185 468 000,00 euro.

 

Główne cele programu podzielić można na dwie grupy:

• Pamięć europejska (wsparcie projektów wspierających debatowanie wokół europejskiej integracji i historii na szczeblu międzynarodowym, w celu podkreślenia wagi lokalnych wydarzeń i miejsc historycznych w historii Europy)
• Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (wsparcie inicjatyw zmierzających od zwiększenia zrozumienia i zaangażowania społeczeństwa w unijną politykę; działanie to ma także na celu budować poczucie solidarności, wzmacniać zaangażowanie społeczne i tworzyć możliwości wolontariatu).

Program skierowany jest do:
• jednostek administracji publicznej
• jednostek sektora finansów publicznych
• organizacji pozarządowych
• uczelni
• organizacji pożytku społecznego.

WIĘCEJ INFORMACJI 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK