Kontakt

Programy wspólnotowe

Horyzont 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym.

Są to:
• 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
• dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
• działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).
W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.


Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

• Doskonała baza naukowa (Excellence in science):
• Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):
• Wyzwania społeczne (Societal challenges):

WIĘCEJ INFORMACJI 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK