Kontakt

Projekty własne w ramach RPO WiM 2014-2020

Projekty własne realizowane w 2015 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2015 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. 

EFS

 

1. "Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 w ramach Działania 12.1-Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli."
Dofinansowanie projektu:1 836 052,53 zł
Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesów realizacji Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenia stanowisk pracy.

2. "Promocja RPO WiM 2014-2020 w roku 2015"
Dofinansowanie projektu: 144 500, 00 zł
Projekt polega na: 
Zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 w roku 2015 poprzez: zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji RPO WiM 2014-2020


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK