Kontakt

Wspólna Polityka Rolna UE

Webinarium: Wspólna Polityka Rolna po 2021 roku

22 kwietnia 2021 roku z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się webinarium dla LGD z Warmii i Mazur „O Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 r.”

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z Warmii i Mazur. Samorząd województwa reprezentowała Sylwia Jaskulska członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast Biuro Regionalne w Brukseli Małgorzata Wasilenko – dyrektor Biura.

Podczas webinarium zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie roli Leadera i Lokalnych Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej 2021-2027 od strony Instytucji Europejskich.

Paweł Szabelak I sekretarz Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE omówił zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój obszarów wiejskich – aktualny stan negocjacji Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy zapoznali się z podziałem zadań i zakresem możliwego wsparcia inicjatywy Leader z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i jego polityki dotyczącej zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027.

Podczas drugiego wystąpienia Iwona Lisztwan, reprezentująca Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, omówiła rolę Lokalnych Grup Działania w realizacji podejścia Leader po 2021 roku z perspektywy UE. Wielokrotnie zwracała uwagę na wartość dodaną wynikającą z funkcjonowania lokalnych grup działania. Wskazała kluczowe punkty w procesie przygotowania do wdrażania planów strategicznych po 2021 roku.

W ramach tzw. „głosu z regionu” swoje wystąpienie miał Tomasz Piłat prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, który reprezentował przedstawicieli LGD/LGR z województwa warmińsko-mazurskiego. Na wyraźną prośbę prelegentów z Brukseli przedstawił stanowisko LGD/LGR z naszego regionu w zakresie kluczowych cech podejścia Leader i ich realizacji w praktyce.

Zaprezentował sukcesy i problemy we wdrażaniu Leadera w obecnej perspektywie finansowej. Przedstawił także postępy oraz bariery we wdrażaniu strategii wielofunduszowych (instrument RLKS) w perspektywie finansowej 2021-2027. W spotkaniu wzięło udział ponad czterdzieści osób żywo zaangażowanych we wdrażanie inicjatywy Leader w województwie warmińsko-mazurskim.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK