Kontakt

Europejski Tydzień Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast - ogólne informacje

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) - do 2016 r. Open Days - to największe doroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Impreza ta stała się jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, zrzeszającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych.

W ciągu ostatnich 17 lat w dużym stopniu przyczyniła się do rozpowszechnienia sposobów, na jakie regiony i miasta korzystają z funduszy UE w celu ulepszenia codziennego życia obywateli.

W pierwszej połowie października ok. 10 000 uczestników, w tym ponad 1000 prelegentów z całej Europy i spoza niej, gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 300 sesji roboczych, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku program jest dostosowywany do konkretnego kontekstu programu prac UE.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to wydarzenie współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Zaproszenie dla partnerów wystosowywane jest na początku roku, zazwyczaj w styczniu. Następnie wybieranych jest ponad pięciuset partnerów z całej Europy: regiony i miasta, głównie pogrupowane w konsorcja zainteresowane tymi samymi obszarami (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe lub organizacje akademickie. Partnerzy są zobowiązani do organizowania seminariów na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, często związane z wdrażaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Program opracowywany jest wokół głównego hasła i kilku podtematów. Warsztaty lub debaty są organizowane przez trzy kategorie partnerów:
1) partnerstwa regionalne składające się z europejskich regionów lub miast,
2) partnerów instytucjonalnych UE i
3) firmy, instytucje finansowe oraz stowarzyszenia lokalne i europejskie.

Uczestnicy i prelegenci przemieszczają się pomiędzy różnymi lokalizacjami w Brukseli: budynkami konferencyjnymi, budynkami partnerów regionalnych, przedstawicielstwami państw członkowskich i ewentualnie innymi miejscami.

Uczestnicy interesują się szczególnie polityką regionalną i miejską, a zatem większość z nich to urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego. Typowa osoba uczestnicząca reprezentuje administrację lokalną lub regionalną, bierze udział w imprezie po raz pierwszy i przyjeżdża do Brukseli specjalnie w tym celu.

Od samego początku systematycznie ocenia się wpływ wydarzenia. Uczestnicy zwracają uwagę zwłaszcza na to, jak użyteczne dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE są informacje uzyskane od instytucji UE oraz kontakty z kolegami z innych krajów. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczący oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować tę imprezę.

Aby otrzymywać biuletyn elektroniczny Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast należy zarejestrować się pod adresem: https://ec.europa.eu/newsroom/regio/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=621&lang=default

Źródło: www.cor.europa.eu


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK