Kontakt

Biuletyn

Biuletyny informacyjne w 2021 roku

Zapraszamy Państwa do zapoznania z comiesięcznymi wydaniami Biuletynu „Warmia i Mazury, Polska, UE”, monitorującego unijne aktualności, w tym informacje dotyczące między innymi programów UE, staży oraz projektów.

Biuletyn przybliża bieżące prace Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz wydarzenia Domu Polski Wschodniej.

Materiał przygotowywany jest przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

2021 ROK:
- maj 2021
- kwiecień 2021
- marzec 2021
- styczeń-luty 2021


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK