Kontakt

Informacje o konkursie

Żagle Warmii i Mazur - informacje ogólne

Organizatorem Konkursu Żagle Warmii i Mazur jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, działające za pomocą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nabór zgłoszeń w Konkursie "Żagle Warmii i Mazur": Wnioski można przesyłać drogą pocztową na adres: Departament Koordynacji Promocji: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 tel. (89) 512 51 70 oraz drogą elektroniczną w formie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głównym celem konkursu „Żagle Warmii i Mazur” jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsiębiorstw, produktów, usług i projektów promocyjnych w województwie warmińsko-mazurskim. 

Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Zgłoszenie można przesyłać w trzech kategoriach:

A. Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss,
B. Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur,
C. Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości.

A. Kategoria POS WaMaBoss przeprowadzana jest w następujących podkategoriach:
a) Mikro Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie.
b) Małe Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie.
c) Średnie Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie.

Celem Konkursu w kategorii „POS WaMaBoss” jest promocja postaw społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które mogą stać się przykładem dobrych praktyk oraz wzorem i modelem postępowania dla innych przedsiębiorstw.

B. Kategoria Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur przeprowadzana jest w podkategoriach:
a) produkt,
b) produkt lokalny,
c) usługa.

Celem Konkursu w kategorii „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” jest wyłonienie najlepszych produktów i usług konsumpcyjnych z regionu Warmii i Mazur oraz ich promocja na rynku regionalnym, krajowym i za granicą. W tej kategorii przyznawana jest także Nagroda Publiczności.

C. Kategoria Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości przeprowadzana jest w podkategoriach:

a) Mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe.
b) Organizacje produkcyjne i usługowe.
c) Organizacje publiczne.
d) Organizacje edukacyjne.

Celem Konkursu w kategorii „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości” jest uhonorowanie Warmińsko-Mazurską Nagrodą Jakości, ustanowioną przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2000 r., organizacji wdrażających filozofię Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management - TQM) oraz upowszechnianie tej filozofii w województwie warmińsko-mazurskim. Konkurs w kategorii „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości” jest regionalną edycją Konkursu Polskiej Nagrody Jakości.

Wyłonienie laureatów i finalistów w poszczególnych kategoriach Konkursu należy do Komitetu Konkursowego, powołanego dla danej kategorii Konkursu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK