Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Samorząd województwa otwarty na Skandynawię

Otwarci na Skandynawie - logo

9 listopada 2021 roku odbędzie się kolejna edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” - tym razem w formule online.

Główne cele wydarzenia to przedstawienie potencjału inwestycyjnego Warmii i Mazur, prezentacja oferty eksportowej województwa oraz przybliżenie uczestnikom możliwości współpracy z krajami skandynawskimi.

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców z regionu, a także ze Szwecji, Finlandii i Danii, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Skandynawią.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada 2021 roku na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie: www.otwarcinaskandynawie.gmsynergy.com.pl    

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Ambasada Królestwa Danii, Ambasada Finlandii i Ambasada Szwecji.

Inicjatywa „Otwarci na Skandynawię” organizowana jest przez samorząd województwa Warmińsko-mazurskiego i realizowana w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00-10:10 - Prezentacja regionu
10.10 - Otwarcie konferencji oraz powitanie uczestników

Cześć pierwsza - Invest in…
10:20-10:35 - Prezentacja oferty inwestycyjnej Elbląga
10:35-10:50 - Prezentacja oferty inwestycyjnej Olsztynka
Sesja pytań i odpowiedzi

Część druga - Warmia i Mazury - prezentacje kluczowych branż  
11:00-11.15 - Drewno i meblarstwo
11:15-11:30 - Ekonomia wody
11:30-11:45 - Żywność wysokiej jakości
11:45-12.00 - Sektor IT
Sesja pytań i odpowiedzi

Część trzecia - Skandynawia - uwarunkowania rynkowe, perspektywy dla branż
12:10-12:25 - Dania
12:25-12:40 - Finlandia
12:40-12:55 - Szwecja
Sesja pytań  i odpowiedzi

13:10   Podsumowanie i zakończenie konferencji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK