Kontakt

Turystyka i promocja regionu

„OKO Promocji” na rzecz Warmii i Mazur

Plakat konkursu OKO Promocji 2021

Poznaliśmy zwycięzców konkursu „OKO Promocji 2021” na dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych w województwie warmińsko-mazurskim.

Adresatami konkursu, organizowanego przez samorząd województwa, były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Ideą przedsięwzięcia było angażowanie organizacji pozarządowych z regionu do podejmowania inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz promocji województwa warmińsko-mazurskiego.  

Maksymalna kwota dotacji jaką można uzyskać na realizację zadania wynosiła 10 tys. zł, natomiast łączna kwota przeznaczona na finansowe wsparcie wynosiła 200 tys. zł.

W konkursie zostało złożonych 20 ofert. Jedna oferta została wycofana przez oferenta i nie była oceniana. Dofinansowanie w ramach konkursu  otrzyma 14 podmiotów.

Załączniki:
1. Uchwała Zarządu nr 22/302/20/VI z dnia 25 maja 2021 r
2. Zestawienie ofert, które spełniły wymogi formalne
3. Zestawienie ofert przeznaczonych do dofinansowania w ramach dotacji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK