Kontakt

Sport i Zdrowie

Sport na wiejskich obszarach z dotacjami

Ilustracja do tekstu

Samorząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny) – IV etap".

Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, które organizują imprezy i zawody sportowe o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Ideą przedsięwzięcia jest upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Całkowita kwota przeznaczona na dotacje wynosi 250 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do 30 lipca 2021 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do 31 sierpnia 2021 roku.

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 69 00 (sekretariat Departamentu), 89 521 69 33 (Kamila Silwanowicz).

DO POBRANIA:

- Informacja o konkursie

- Oświadczenie do oferty konkursowej

- Ogłoszenie konkursowe

- Załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK