Kontakt

Rozwój regionu

Samorząd województwa z prestiżową nagrodą

Nagroda dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Projekt samorządu województwa „CoperniCoin” został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Skrzydła IT w Administracji” w kategorii e-Kultura i e-Edukacja.

Ideą konkursu jest wyróżnienie instytucji, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd - obywatel, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek polskiej e-administracji oraz promocja projektów, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania.

Skrzydła IT w Administracji przyznawane są w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, oprogramowanie do obsługi urzędu oraz narzędzia do komunikacji z obywatelami.

W kategorii e-Kultura i e-Edukacja, w którym zgłaszane były projekty wspierające rozwój kultury i edukacji, przeznaczone dla mieszkańców danego regionu lub jednostek podległych samorządowi, zwyciężył „CoperniCoin”.

Samorząd regionu Warmii i Mazur w dzień 546. urodzin Mikołaja Kopernika wygenerował okolicznościowy token CoperniCoin. Oficjalną premierę w Olsztynie miał cały system promocji Szlaku Kopernikowskiego wraz z platformą wymiany tokenu na nagrody rzeczowe.

Nowatorskie przedsięwzięcie rozpoczęło nową erę promocji dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych. Nikt w Polsce nie stosował technologii blockchain do tego rodzaju działań.

Tokeny wygenerowane zostały w oparciu o blockchain publiczny przy wykorzystaniu platformy Waves, gdzie transakcje, zdarzenia są potwierdzane przez węzły co wpływa na koszt i szybkość działania. Dodatkowo fakt niewykorzystywanie tzw. „koparek”, które generują duże zużycie energii w celu potwierdzenia transakcji, daje „efekt ekologiczny”.

Pod pojęciem CoperniCoin rozumiemy token okolicznościowy oparty na technologii blockchain. Jest to wirtualny żeton uprawniający do wymiany na odpowiednio „wycenione” nagrody. Wraz z platformą wymiany Copernicoin.pl został wprowadzony w celu promocji dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych. Ma być narzędziem komunikacji pomiędzy samorządem, który jest odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe, a mieszkańcami i turystami.  

CoperniCoina można zdobyć na wiele sposobów, m. in. odwiedzając miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem na Szlaku Kopernikowskim, za udział w wydarzeniach mu poświęconych, aktywność w mediach społecznościowych, udział w konkursach tematycznych.

Prestiżową nagrodę odebrał Paweł Kaszubski (dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie) podczas Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków 2021.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK