Kontakt

Rozwój regionu

O miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Ilustracja do tekstu

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Jutro (15 października 2021 roku) o godz. 9 rozpocznie się piąte spotkanie konsultacyjne.

W strategii rozwoju województwa wyróżniono „Obszary strategicznej interwencji”, które odzwierciedlają wyzwania i potencjał rozwojowy poszczególnych obszarów.

Niektóre z nich zawiązały partnerstwa na rzecz rozwoju swoich OSI. Podczas spotkań konsultacyjnych zostaną omówione założenia projektu programu FEWiM, a liderzy danego partnerstwa przedstawią zakładane plany rozwojowe swojego obszaru.

Podczas piątkowego spotkania poruszane będą tematy związane z OSI "Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze”. To obszar podlegający silnej depopulacji i jednocześnie wyraźnemu wzrostowi zamożności miast. Obszar odnotowuje jeden z najniższych wzrostów liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców i niewielki wzrost liczby miejsc pracy i liczby organizacji społecznych na 1000 mieszkańców.

Spotkanie online można oglądać na żywo na kanale Youtube (od godz. 9) - https://www.youtube.com/watch?v=Rh4j2NOar1A

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 potrwają do 8 listopada 2021 roku – WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK