Kontakt

Rozwój regionu

Marszałek dofinansowuje policyjne zakupy

Podpisanie umów w Olsztynie

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zostanie zawarta umowa między samorządem województwa warmińsko-mazurskiego a Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie na Fundusz Wsparcia Policji.

Ze strony samorządu województwa umowę podpisał marszałek Gustaw Marek Brzezin, a ze strony policji - zastępca komendata wojewódzkiego podinspektor Arkadiusz Sylwestrzak.

W ramach tego porozumienia do dyspozycji komendanta na zakup sprzętu dla pionu ruchu drogowego trafi 200 tys. zł (na zakup pięciu samochodów).

- Nowoczesne samochody przyczynią się do zwiększenia liczby patroli na naszych drogach - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Z tegorocznego budżetu ponad 1,7 mln zł przeznaczamy na dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownictwa wodnego. Nasze bezpieczeństwo zawdzięczamy profesjonalnym działaniom i poświęceniu służb, które potrzebują jednocześnie odpowiedniego sprzętu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK