Kontakt

Rozwój regionu

Szkolenia z prowadzenia działań rewitalizacyjnych

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Bezpłatne szkolenia skierowane jest są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur z zakresu prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminach.

Dotychczas udział w działaniach szkoleniowo-doradczych zgłosiło 36 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego.  

Obejmują m.in.:
•    organizację spotkań edukacyjnych prowadzonych w formach umożliwiających zdobycie wiedzy teoretycznej, jak również praktycznego doświadczenia na temat: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, dostępność w rewitalizacji oraz monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych,
•    wsparcie doradcze, specjalistyczne i prawne w zakresie prawidłowego przygotowania programu rewitalizacji oraz jego skutecznego i efektywnego wdrażania,
•    organizację wizyty studyjnej do miast, w których zrealizowano przedsięwzięcia rewitalizacyjne w celu promocji dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń.

Warsztaty edukacyjne rozpoczną się jesienią 2021 roku, natomiast zgłoszenia można przesyłać od 21 lipca 2021 do 4 sierpnia.

Spotkania odbywają się w ramach projektu pt. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, realizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:
- Opis projektu
- Zasady rekrutacji i udziału w działaniach szkoleniowo-doradczych
- Formularz zgłoszenia
- Ankieta na temat potrzeb szkoleniowo-doradczych


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK