Kontakt

Rozwój regionu

Analiza koniunktury gospodarczej za I kwartał

Ilustracja do tekstu

Stan gospodarki na Warmii i Mazurach i zachodzące w niej procesy są kluczowym czynnikiem rozwoju regionu. Po zakończeniu każdego kwartału powstaje szczegółowa analiza dotycząca koniunktury gospodarczej.

Jest ona oparta o syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej, który jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Barometr został stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany jest w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwy do interpretacji obraz bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

W I kwartale 2021 r. nastąpiła poprawa koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego. Wartość bieżąca regionalnego barometru koniunktury wyniosła 123,4 pkt. i była wyższa od wskaźnika z analogicznego okresu roku poprzedniego o 9,9 pkt. Wartość 3-miesięcznej prognozy wyniosła 164,8 pkt. i jest to wynik wyższy od wartości z I kwartału 2020 r. o 97,2 pkt. Wartość ta jest również wyższa o 48,2 pkt. od wartości wskaźnika z końca IV kwartału 2020 r.

Ze szczegółowymi wynikami analizy można zapoznać się pod adresem: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/diagnoza-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK