Kontakt

Rozwój regionu

Konwent Marszałków w Lubniewicach

Konwent Marszałków. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

W Lubniewicach (województwo lubuskie) odbył się Konwent Marszałków. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentował wicemarszałek Miron Sycz.

Obrady Konwentu Marszałków symbolicznie poprzez trzykrotne stuknięcie Laską Marszałkowską otworzyła marszałek Elżbieta Anna Polak. Województwo Lubuskie od obrad w Lubniewicach rozpoczyna swoją prezydencję.

W obradach głos zabrali: Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polityki (F3) w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, inister Funduszy i Polityki Regionalnej, Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej im. W. B. Jastrzębowskiego, Jan Truszczyński, przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP, prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, Filip Nowak, zastępca prezesa NFZ ds. legislacyjnych, Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych, prof. Dawid Murawa, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich, prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Jacek Smykał, kierownik Klinicznego oddziału chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, prof. Zbigniew Izdebski, pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym, który analizuje i opiniuje propozycje zmian prawnych oraz omawia aktualne problemy samorządów. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Marszałkowie przyjęli 14 stanowisk:
Nr 1 w sprawie alokacji dla regionalnych programów w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
Nr 2 w sprawie uelastycznienia procedury umożliwiającej zakup sprzętu dla szpitali.
Nr 3 w sprawie usprawnienia systemu funkcjonowania ośrodków adopcyjnych.
Nr 4 w sprawie zmiany zasad finansowania obowiązkowych szkoleń dla lekarzy stażystów – absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
Nr 5 w sprawie realizacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz inicjatywy REACT-EU.
Nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w ocenie zasobów pomocy społecznej.
Nr 7 w sprawie cen środków ochrony osobistej w czasie trwania epidemii wywołanej przez COVID-19.
Nr 8 w sprawie zmiany wskaźników norm zatrudnienia oraz terminu wyznaczonego na ich dostosowanie wynikającego z § 13  rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U z 2019r. poz. 1285).
Nr 9 w sprawie tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia, w celu złagodzenia skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Nr 10 w sprawie nowelizacji rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).
Nr 11 w sprawie konsekwencji finansowych wynikających ze wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych.
Nr 12 w sprawie dedykowania części środków finansowych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu zniwelowania deficytów w ochronie zdrowia ujawnionych w czasie pandemii koronawirusa,
Nr 13 w sprawie uwzględniania jednostek samorządu województwa, a także szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki, jako pełnoprawnych podmiotów korzystających z programów rządowych (projekt województwa zachodniopomorskiego),
Nr 14 w sprawie zainicjowania zmian w przepisach dotyczących zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (projekt województwa podkarpackiego).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK