Kontakt

Rozwój regionu

Rozmowy i debata o bezpieczeństwie w sieci

Konferencja w Olsztynie

„Ochrona dzieci w Sieci” – pod takim hasłem odbyła się w Olsztynie konferencja zorganizowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Główną ideą przedsięwzięcia było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją pozytywnego wykorzystywania internetu.

Konferencja zorganizowana w ramach lokalnej inicjatywy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 poświęcona była zagadnieniom związanym z niebezpiecznymi treściami jak również z hejtem, który w skrajnych przypadkach może prowadzić do zagrożenia życia.

Tematy związane z hejtem w sieci przedstawiła Patrycja Ożarowska nauczycielka z I LO w Kętrzynie. Na przykładzie badań przeprowadzonych w szkole pokazała sposoby i powody hejtu oraz przedstawiła metody edukacji dzieci w radzeniu sobie z agresją w sieci.

W dalszej części spotkania pedagog szkolny Lidia Cynt z II Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie zaprezentowała procedury reagowania w szkole w przypadku cyberprzemocy. Wskazała skutki bycia ofiarą cyberprzemocy.

Z kolei prof. UWM Alina Naruszewicz-Duchlińska omówiła wpływ mediów na nasze życie, modę (i zgodę) na ocenianie innych oraz najczęstsze cele ataków w naszym mieście.

Podkomisarz Ewa Szczepanek (ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie) mówiła natomiast o odpowiedzialności prawnej nieletnich, o czynach karalnych oraz o demoralizacji.

Ostatni wykład poprowadziły nauczycielki z Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie Anna Jęsiak i Sylwia Żywicka. Przedstawiły pozytywne aspekty przy wykorzystaniu nowych technologii w edukacji.

Samorząd województwa reprezentowała członek zarządu Sylwia Jaskulska.

Do pobrania:
Procedura reagowania w szkole w przypadku cyberprzemocy
Odpowiedzialność prawna nieletnich czyny karalne oraz demoralizacja
Jak edukować dzieci by radziły sobie z hejtem
Nie taki TIK straszny jak JA maluję


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK