Kontakt

Rozwój regionu

Pięknieją obiekty sakralne na Warmii i Mazurach

Podpisanie umów

Samorząd województwa co roku przeznacza na kulturę znaczne środki. W tym roku w budżecie województwa zarezerwowane na ten cel blisko 50 mln zł. Ogromnym wsparciem były i są środki unijne.

W tej perspektywie beneficjentami mogą być również kościoły i związki wyznaniowe. W październiku został rozstrzygnięty drugi konkurs w Poddziałaniu 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Tylko w tym konkursie wartość wszystkich złożonych projektów wynosiła blisko 170 mln zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania - 132 mln zł.

W puli konkursowej było „zaledwie” 51 mln złotych. Po to, by więcej projektów mogło dostać dofinansowanie zwiększona została ta kwota do 63 mln złotych. Do dofinansowania wybrano 12 projektów, które wykorzystały całą konkursową alokację – 6 projektów gminnych i 6 parafialnych

Dzisiaj (27 października 2017 roku) zostało podpisanych pięć umów na 25,5 mln zł dofinansowania. Wartość tych projektów przekracza 31, 5 mln zł.
Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie, która dzięki dofinansowaniu ponad 2 mln zł, wyeksponuje architektoniczne
i historyczne walory Katedry św. Jakuba w Olsztynie, w tym odtworzy kryptę grobową arcybiskupów warmińskich.

Z kolei Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętego Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, która dzięki wsparciu z RPO (3 mln zł) wyremontuje kościelną elewację Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Pasymiu, która mając 700 tys. dofinansowania z RPO odrestauruje m.in. dach kościoła

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku, która mając blisko 6 mln zł dofinansowania wyremontuje i zmodernizuje budynki nowego pałacu biskupiego i wozowni, które posłużą prowadzeniu działalności kulturalnej pn. Fromborska Inicjatywa Kulturalna „Wozownia Sztuki”.

Natomiast Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim – dofinansowanie 13,7 mln zł. Projekt zakłada rewitalizację, adaptację i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów tworzących Szlak Sanktuariów Warmii i Mazur.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK