Wybieraj nasze produkty

W piątek 9 grudnia o godz. 18.00 w Hotelu Omega odbędzie się VII gala „Produkt Warmia Mazury”. Zaświadczenia potwierdzające najwyższą jakość połączoną z lokalnym pochodzeniem otrzymają 24 produkty, usługi i wydarzenia. Certyfikaty wręczy marszałek Gustaw Marek Brzezin.

– Patriotyzm gospodarczy to popularny obecnie trend, choć w dobie globalizacji, kiedy staliśmy się obywatelami świata, utożsamianie się z konkretnym miejscem jest bardzo trudne – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Jako samorząd województwa staramy się uświadomić mieszkańcom, jak ważna jest przynależność do danego regionu oraz jak istotne jest wspieranie naszych regionalnych firm. Wszystko to przekłada się bowiem na dobrobyt gospodarczy i społeczny województwa.

Znak „Produkt Warmia Mazury“ służy wspieraniu lokalnych przedsiębiorców. Posługują się nim już 223 podmioty, które otrzymały już blisko 300 certyfikatów. Dzięki systematycznemu znakowaniu flagowych produktów, usług i wydarzeń z naszego województwa rośnie baza informacji o wytworach przedsiębiorców z Warmii i Mazur, z których jesteśmy znani i które chcemy promować.

 

 

Dołączyli do nas

logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego