Wybieraj nasze produkty

Statuetka WMNJ

Ruszył nabór do XVI edycji Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości, będącej jedną z kategorii konkursu „Żagle Warmii i Mazur”. Przedsięwzięcie organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości, konkursu ogólnopolskiego, organizowanego od ponad 20 lat przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. Nagrody w WMNJ przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając zarządzanie przez jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników.

Rywalizacja podzielona jest na cztery kategorie: mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe, organizacje produkcyjne i usługowe, organizacje publiczne oraz organizacje edukacyjne. Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje z województwa warmińsko-mazurskiego, które działają na tym terenie przynajmniej od czterech lat i nie mają zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS.

- Konkursy maja także wymiar praktyczny, bo przedsiębiorcy, usługodawcy, instytucje widzą, że poprawa jakości swoich usług przekłada się na konkretne, wymierne korzyści – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - W dzisiejszych czasach sukcesy odnoszą organizacje, które potrafią dostosować się do coraz wyższych wymagań, oferujące produkty i usługi najwyższej jakości, spełniające oczekiwania klientów i otwarte na otoczenie, dobrowolnie uwzględniając w swojej działalności interes społeczny. Laureaci naszych konkursów są tego najlepszym przykładem.

Laureatami zostają uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów, którzy ukończyli szkolenia z modelu Polskiej Nagrody Jakości.
Zgłoszenia należy przesyłać do 23 maja 2016 roku. Wręczenie statuetek oraz wyróżnień odbędzie się 4 listopada 2016 roku podczas uroczystej gali konkursu „Żagle Warmii i Mazur”.

Więcej informacji

„Żagle Warmii i Mazur”
Ideą projakościowego konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsiębiorstw, produktów, usług i projektów promocyjnych w województwie warmińsko-mazurskim. Oprócz Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości istnieje możliwość wzięcia udziału w dwóch pozostałych kategoriach:
- Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur – celem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług konsumpcyjnych z regionu Warmii i Mazur oraz ich promocja na rynku regionalnym, krajowym oraz zagranicznym. Przyznawane są trzy równoważne nagrody w podkategoriach: produkt, produkt lokalny oraz usługa.
- Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss – polegający na promocji postaw społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród mikro (od 1 do 9 zatrudnionych osób), małych (od 10 do 49 zatrudnionych osób) oraz średnich (od 50 do 249 zatrudnionych osób) przedsiębiorstw z Warmii i Mazur.

 

 

Dołączyli do nas

logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego