Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

60 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Poznaliśmy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację tych inwestycji wynosiła 60 tys. zł. Do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wpłynęło 12 ofert, z czego siedem z nich otrzyma finansowe wsparcie.

DO POBRANIA:
- Wykaz ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
- Wykaz ofert wybranych do realizacji
- Uchwała nr 21/247/21/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK