Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Programy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji w sprawie zmian programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zmiany dotyczą trzech priorytetów z załącznika do uchwały nr XII/188/19 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 listopada 2019 roku: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (VI priorytet), Rozwój turystyki (VIII priorytet) oraz rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (XIII priorytet).  

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 11 lutego do 12 marca 2020 roku do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura.

Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

PROJEKT DO KONSULTACJI (11 lutego 2020 r.)

.................................................................................................................................................................................................................................................

Do 25 października 2019 Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przyjmuje opinie w sprawie zmian „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021”.

Zaproszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W „Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-202” stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr VIII/190/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/700/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. wprowadza się zmiany w zakresie przedmiotowym współpracy, priorytetowych zadań publicznych czy form i sposobach współpracy finansowej.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 25 października 2019 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura.

Opinie, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

DO POBRANIA:
Projekt uchwały
Formularz

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przygotował projekt "Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020". 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które trwają do 5 października 2019 r.
Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi i opinie do projektu na wypełnionym formularzu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą tradycyjną (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn). O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opinie, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Do pobrania: 
- PROJEKT PROGRAMU
- FORMULARZ 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

https://bip.warmia.mazury.pl/1041/program-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2019.html 


https://bip.warmia.mazury.pl/41/program-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-lata-2016-2021.html 

https://bip.warmia.mazury.pl/1174/sprawozdanie-z-realizacji-w-roku-2018-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-lata-2016-2021..html 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK