Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium – 11 marca 2021 roku

W związku z wyjątkowo trudną sytuacją epidemiczną w województwie 11 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie w formie wideokonferencji Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie prowadził Pan Gustaw Marek Brzezin, przewodniczący WRDS WM.

Wydarzenie poświęcone było szczepieniom przeciwko SARS-CoV-2 w województwie warmińsko-mazurskim. W prezydium udział wzięli eksperci z różnych dziedzin medycznych i osoby związane z realizacją szczepień w regionie, m.in.: wojewoda warmińsko-mazurski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego oddziału NFZ w Olsztynie; dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie; dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie; dyrektor  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie -  przewodniczącą zespołu do spraw ochrony zdrowia WRDS WM; dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie; konsultant wojewódzki ds. medycyny rodzinnej i jednocześnie przedstawicielka NZOZ w Olsztynie „PANTAMED" spółka z o.o.; prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekarzy Pracodawców - Porozumienie Zielonogórskie w Olsztynie; burmistrz Giżycka; starosta ostródzki; starosta lidzbarski; dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podczas spotkanie wyłoniono trzy najważniejsze postulaty:

1)    W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 w województwie warmińsko-mazurskim należy zwiększyć liczbę szczepień poprzez zwiększenie ilości szczepionek, które powinny zostać przekazane dla mieszkańców naszego regionu. Działania w tym kierunku są podejmowane w postaci apeli do odpowiednich instytucji, a także przez odpowiednie służby rządowe w regionie. Dostawy szczepionek są jednak uwarunkowane dostawami od producentów, które w tym okresie są ograniczane.
2)    Z uwagi na potrzebę jak najszybszej realizacji szczepień należy podjąć działania w celu usprawnienia systemu realizacji tego zadania przez punkty szczepień poprzez zmniejszenie biurokracji w szczególności na linii pacjent-szczepienie.
3)    Należy zwiększyć ilość punktów szczepień w województwie w perspektywie znacznego zwiększenia w okresie maj/czerwiec 2021 r. dostaw szczepionek. Działania te są aktualnie już podejmowane. Ważne jest aby w celu zwiększenia ich efektywności w sposób stały współpracować z samorządami lokalnymi. Współpraca została podjęta już z Konwentem Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK