Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne WRDS WM - 28 stycznia 2021

W trybie online odbyło się pierwsze w 2021 roku plenarne posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (28 stycznia)

WRDS WM to organ reprezentujący stronę społeczną – pracodawców i pracowników oraz stronę rządową i samorządową regionu.

Spotkanie poprowadził Andrzej Ryński – przewodniczący WRDS WM.

Informację na temat aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem szczepień w tym zakresie przekazał dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie.

W dalszej części dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie zaprezentował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2021 r., który WRDS WM jednomyślnie zaopiniowała pozytywnie.

Następnie członkowie WRDS WM podjęli uchwałę w sprawie Programu i harmonogramu prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 r.

Podczas posiedzenia WRDS W-M podjęła m.in. decyzję o wystąpieniu do premiera RP z wnioskiem o zwiększenie środków UE planowanych dla naszego regionu na realizację programu operacyjnego w latach 2021-2027, których wysokość przedstawiona w konsultowanym właśnie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej „Projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” jest o ok. 30% niższa w stosunku do aktualnej perspektywy 2014-2020.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego apeluje jednocześnie do różnych podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, instytucji i organizacji Warmii i Mazur o wsparcie samorządu województwa w działaniach na rzecz uzyskania jak najkorzystniejszych dla rozwoju naszego regionu warunków wykorzystania środków UE oraz wysokości tych funduszy.

Potrzeby naszego województwa są ogromne i bez odpowiedniego wsparcia wciąż nie będziemy w stanie dogonić bogatszych regionów naszego kraju,  zwłaszcza, że w poprzednich okresach region w pełni wykorzystał środki z UE.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK