Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne WRDS WM – 11 grudnia 2020 roku

11 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wideokonferencji.

Spotkanie poprowadził Andrzej Ryński – przewodniczący WRDS WM.

Informację na temat aktualnej sytuacji w służbie zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim, w tym w szpitalach covidowych, kadrze, szczepieniach oraz wyzwaniach w związku z epidemią Covid-19 przekazał dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie.

W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z udziałem Prezesa ZNP Okręg Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie na temat sytuacji w systemie edukacji w województwie warmińsko-mazurskim związana z epidemią COVID-19.

Następny punkt porządku obrad dotyczył prezentacji budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 r., którą omówiła skarbnik województwa warmińsko-mazurskiego. Dokonano również podsumowania działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r.

Posiedzenie plenarne, które odbyło się 11 grudnia 2020 r. było ostatnim, czwartym spotkaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2020 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK