Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium – 11 grudnia 2020

11 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wideokonferencji.

Spotkanie poprowadził Andrzej Ryński – przewodniczący WRDS WM.

Podczas ostatniego w 2020 r. posiedzenia Prezydium WRDS WM omówiona została sprawa projektu pisma kierowanego do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego dotyczącego aktualnej sytuacji epidemicznej, gospodarczej, zdrowotnej i społecznej w kraju, a w szczególności w województwie warmińsko-mazurskim.

Przewodniczący WRDS WM poinformował, że ze względu na brak osiągnięcia konsensusu co do projektu pisma i braku akceptacji jego treści, procedowanie pisma zostało zamknięte.

W dalszej części spotkania Prezydium WRDS WM dyskutowało na temat porządku obrad posiedzenia plenarnego w dniu 11 grudnia 2020 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK