Kontakt

Programy i projekty - polityka społeczna

Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020

Program jest dokumentem otwartym, co umożliwiać będzie podejmowanie różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób starszych. Ma on charakter interdyscyplinarny, jego wdrażanie wymaga współpracy administracji rządowej i samorządowej: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz wielu partnerów. 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK