Kontakt

Polityka społeczna

Akademia pomocy społecznej – ruszyła rekrutacja

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Rozpoczęto rekrutację pracowników socjalnych na szkolenia w projekcie „Akademia Pomocy Społecznej”.

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Celem inicjatywy jest pogłębienie i doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 296 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w okresie od lutego 2020 do lipca 2022.

Przewidziano organizację jednodniowych szkoleń (po 8 godzin dydaktycznych każde) dla grupy docelowej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem jest województwo podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, natomiast partnerem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Zaproszenie na pierwsze szkolenie

 

DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej - PDF

Aneks nr 4 z 28 maja 2021 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Pomocy Społecznej - PDF

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - PDF

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności UP

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności UP - PDF

Załącznik nr 3_- Deklaracja uczestnictwa UP

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa UP - PDF

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO - PDF

Załącznik nr 5 - Zgoda na publikację wizerunku w mediach

Załącznik nr 5 - Zgoda na publikację wizerunku w mediach - PDF

Załącznik nr 6 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Załącznik nr 6 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu UP na szkolenie - PDF

Załącznik nr 7 - Ankieta informacyjna dotycząca dalszych potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 7 - Ankieta informacyjna dotycząca dalszych potrzeb szkoleniowych - PDF


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK