Kontakt

Polityka społeczna

Trzy spotkania Powiatowych Grup Decydentów

Spotkanie Powiatowej Grupy Decydentów

Ostatnie spotkania Powiatowych Grup Decydentów powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbyły się pod koniec marca 2021 roku w zdalnej formie.

Posiedzenie Powiatowej Grupy Decydentów powiatu piskiego odbyło się 24 marca 2021 r., posiedzenie Powiatowej Grupy Decydentów powiatu ostródzkiego odbyło się 26 marca 2021 r., natomiast posiedzenie Powiatowej Grupy Decydentów powiatu kętrzyńskiego odbyło się 30 marca 2021 r.

Na poszczególnych spotkaniach zostały przedstawione wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego pilotażu modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej w poszczególnych gminach projektowych tj. w gminie Korsze, Reszel, Pisz, Miłomłyn i Morąg.

Ponadto podsumowano prace ekspertów w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji z terenu powiatu kętrzyńskiego, piskiego i ostródzkiego.

Odbyła się również dyskusja decydentów na temat przyszłości pracy modelem kooperacji, jego mocnych i słabych stron oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w poszczególnych gminach.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK