Kontakt

Polityka społeczna

Spotkanie Gminnej Grupy Kooperacji w gminie Reszel

Spotkanie w Reszlu

W Reszlu odbyło się pierwsze spotkanie Gminnej Grupy Kooperacji w ramach pilotażu modelu kooperacji.

Wydarzenie poprowadziła doradczyni pracująca w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Pani Monika Hausman-Pniewska. W spotkaniu uczestniczyła również regionalna animatorka współpracy – Anna Kocięcka.

Na spotkaniu omówiono ogólne zasady pracy Gminnej Grupy Kooperacji w ramach projektu oraz przygotowano wspólnie plan pracy przykładowej rodziny, określając cele i zadania dla poszczególnych instytucji pomocowych.

Uczestnikami byli przedstawiciele różnych polityk sektorowych m.in. z sektora: utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz kultury i edukacji.

Kolejne spotkania Gminnej Grupy Kooperacji gminy Reszel odbywać się będą zgodnie z założeniami projektowymi - raz na kwartał w czasie trwania pilotażu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK