Kontakt

Polityka społeczna

Spotkanie coachingu grupowego i indywidualnego

Spotkanie w Olsztynie

W Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie coachingu grupowego dla pracowników socjalnych gmin uczestniczących w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Było to trzecie i zarazem ostatnie wydarzenie z tego cyklu spotkań. Wsparciem zostało objętych 15 osób.

Równolegle odbywają się spotkania coachingu indywidualnego dla pracowników socjalnych z gmin: Reszel, Korsze, Morąg i Pisz. Wsparciem tym objętych jest 10 osób. Spotkania indywidualne potrwają do końca kwietnia 2020 r.

Uczestnicy coachingu indywidualnego mają możliwość poznania swoich mocnych stron jako pracownika, rozwinięcie samoświadomości oraz pełnego wykorzystania własnego potencjału w pracy zawodowej. Efektami udziału w coachingu indywidualnym jest ukształtowanie nawyków dotyczących wyznaczania i realizacji celów oraz wzrost samooceny i pewności siebie w konfrontacji z wyzwaniami zawodowymi.

Spotkania coachingu grupowego i coachingu indywidualnego prowadzą trenerzy z Instytutu Rozwoju Człowieka z Olsztyna.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK